Access Map

Access to Miyako Messe, ROHM Theatre Kyoto (KYOMAF Stage)

Location, Transportation Miyako Messe
9-1, Okazaki Seishojicho, Sakyo-ku Kyoto-shi
ROHM Theatre Kyoto (KYOMAF Stage)
13 Okazakisaishoji-cho, Sakyo-ku, Kyoto-shi

[By train]
・Subway Tozai Line Higashiyama station 8 minutes’ walk
・Keihan Line “Sanjo Station”, Kyoto Municipal Subway Sanjo Keihan Station 16 minutes’ walk
[By bus]
・City Bus route 5, “Okazaki Koen Bijutsukan / Heian Jingu-mae” stop, 5 minutes’ walk
・City Bus routes 32 / 46, “Okazaki Koen ROHM Theater Kyoto / Miyakomesse-mae” stop, 3 minutes’ walk
・City Bus routes 31 / 201 / 203, “Higashiyama Nijo / Okazaki Koen-guchi” stop
Access from JR Kyoto Station
[By train]
Subway Karasuma Line Kyoto Station → Karasuma Oike Station → change to Subway Tozai Line → Higashiyama Station
[By bus]
A1 Platform
City Bus route 5
“Okazaki Koen Bijutsukan / Heian Jingu-mae” stop, 5 minutes’ walk
D1 Platform
City Bus routes 100 / 110
“Okazaki Koen Bijutsukan / Heian Jingu-mae” stop, 5 minutes’ walk
D2 Platform
City Bus route 206
“Higashiyama Nijo / Okazaki Koen-guchi” stop, 3 minutes’ walk
Access from Hankyu Kawaramachi Station (Shijo Kawaramachi)
[By bus]
E Platform
City Bus route 31
“Higashiyama Nijo / Okazaki Koen-guchi ” stop, 3 minutes’ walk
City Bus route 46
“Okazaki Koen ROHM Theater Kyoto / Miyako Messe-mae” stop
City Bus route 201, 203
“Okazaki Koen Bijutsukan / Heiyan Jingu-mae”stop, 5 minutes’ walk
H Platform
City Bus route 5
“Okazaki Koen Bijutsukan / Heiyan Jingu-mae”stop, 5 minutes’ walk
City Bus route 32
“Okazaki Koen ROHM Theater Kyoto / Miyako Messe-mae” stop
Access from Kyohan Sanjo Station
[On foot]
16 minutes’ walk
[By train]
Subway Tozai Line Sanjo Keihan Station → Higashiyama Station

Access to Kyoto International Manga Museum(Access here

Location, Transportation Kyoto International Manga Museum
Karasuma-Oike, Nakagyo-ku, Kyoto Japan (former Tatsuike Primary School)

[By train]
Subway Karasuma Line, Tozai Line Karasuma Oike Station exit 1, 2 minutes’ walk
[By bus]
City Bus “Karasuma Oike Station” stop
Access from JR Kyoto Station
[By train]
Subway Karasuma Line Kyoto Station → Karasuma Oike Station
Access from Hankyu Karasuma Station
[By train]
Subway Karasuma Line Shijo Station → Karasuma Oike Station/dd>

[By bus]
G Platform
City Bus route 65 “Karasuma Oike” stop
Access from Keihan Sanjo Station
[By train]
Subway Tozai Line Sanjo Keihan Station → Karasuma Oike Station
[By bus]
A1 Platform
Route 15 / Route 51 “Karasuma Oike” Stop
[Kyoto Bus]
F Platform
Route 63 / 64 / 65 “Karasuma Oike” Stop

Top