Access Map

Access to Miyako Messe, ROHM Theatre Kyoto (KYOMAF Stage)

Location, Transportation Miyako Messe 9-1, Okazaki Seishojicho, Sakyo-ku Kyoto-shi ROHM Theatre Kyoto (KYOMAF Stage) 13 Okazakisaishoji-cho, Sakyo-ku, Kyoto-shi
[By train]
・Subway Tozai Line Higashiyama station 8 minutes’ walk
・Keihan Line “Sanjo Station”, Kyoto Municipal Subway Sanjo Keihan Station 16 minutes’ walk
[By bus]
・City Bus route 5, “Okazaki Koen Bijutsukan / Heian Jingu-mae” stop, 3 minutes’ walk
・City Bus routes 32 / 46, “Higashiyama Nijo / Okazaki Koen-guchi” stop, 3 minutes’ walk
・City Bus routes 31 / 201 / 203, “Okazaki Koen ROHM Theater Kyoto / Miyakomesse-mae”stop.
Access from JR Kyoto Station
[By train]
Subway Karasuma Line Kyoto Station → Karasuma Oike Station → change to Subway Tozai Line → Higashiyama Station stop, 8 minutes’ walk
[By bus]
A1 Platform City Bus route 5 “Okazaki Koen Bijutsukan / Heian Jingu-mae” stop, 3 minutes’ walk
D2 Platform City Bus route 206 “Higashiyama Nijo / Okazaki Koen-guchi” stop, 3 minutes’ walk
Access from Hankyu Kawaramachi Station (Shijo Kawaramachi)
[By bus]
E Platform City Bus route 31 “Higashiyama Nijo / Okazaki Koen-guchi ” stop, 3 minutes’ walk City Bus route 46 “Okazaki Koen ROHM Theater Kyoto / Miyako Messe-mae” stop City Bus route 201, 203 “Okazaki Koen Bijutsukan / Heiyan Jingu-mae”stop, 3 minutes’ walk
H Platform City Bus route 5 “Okazaki Koen Bijutsukan / Heiyan Jingu-mae”stop, 5 minutes’ walk City Bus route 32 “Okazaki Koen ROHM Theater Kyoto / Miyako Messe-mae” stop
Access from Kyohan Sanjo Station
[On foot]
16 minutes’ walk
[By train]
Subway Tozai Line Sanjo Keihan Station → Higashiyama Station
Top